Trần Lê Phương Uyên Biên tập viên

• Thực tập và làm việc tại Hello Bacsi từ 2017-2021
• Phụ trách sáng tạo và biên tập bài viết trong các chuyên mục như Mang thai, Nuôi dạy con, Sống khoẻ

Về tác giả
Mời bạn chờ trong giây lát...