Hoàng Trí Biên tập viên

2013 – 2018 | Sinh viên ngành Dược sĩ Đại học (Đại học Lạc Hồng)

2018 – 2020 | Biên tập viên chuyên mục Sống khỏe (Công ty Hello Bacsi)

Về tác giả
Mời bạn chờ trong giây lát...