home
health-tool-icon

Tính chỉ số BMR

Sử dụng công cụ tính chỉ số BMR có thể giúp bạn xác định nhu cầu calo hàng ngày dựa trên chiều cao, cân nặng, tuổi và mức độ hoạt động của bạn.

Tham vấn y khoa bởi Bác sĩ Bùi Nguyễn Ngọc Vy ngày May 08, 2021

Nam

Nữ

Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) là gì? - Định nghĩa BMR

Cơ thể chúng ta đốt cháy calo liên tục trong ngày để duy trì các chức năng sống cơ bản như hô hấp, tuần hoàn và tiêu hóa. BMR (Basal Metabolic Rate – tỉ lệ trao đổi chất cơ bản) là lượng calo tối thiểu cần thiết cho các chức năng này khi nghỉ ngơi.

Chỉ số này cũng xác định tốc độ cơ thể có thể đốt cháy calo, do đó sẽ thể hiện được mối liên hệ với khối lượng cơ thể.

Calo là gì và vì sao cơ thể chúng ta cần calo?

Calo là một đơn vị đo năng lượng. Trong dinh dưỡng, calo là năng lượng mà chúng ta nhận được từ việc tiêu thụ thực phẩm và cũng là năng lượng sử dụng trong các hoạt động thể chất.

Bạn có thể dễ dàng biết số calo được liệt kê trên nhãn thông tin của các loại thực phẩm. Nhiều cách giảm cân cũng xoay quanh mục tiêu là giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Một kilocalorie (kcal) tương đương với 1.000 calo.

Theo dõi lượng calo nạp vào giúp bạn biết rõ hơn lượng calo cơ thể cần để đốt cháy, tiêu thụ thêm hoặc duy trì nhằm sở hữu số cân nặng mong muốn. Dù mục tiêu của bạn là gì, bạn cũng cần nắm được mình đang nạp vào bao nhiêu calo.